Pavel Čech
Velké dobrodružství Pepíka Střechy
May 03, 2020 Comments.. 344
Velké dobrodružství Pepíka Střechy Pavel Čech Pavel ech pat v sou asn dob k na im p edn m ilustr tor m V jeho dal knize, na kter bez p est vky pracoval dva roky, se znovu objevuje ada motiv , kter m v tvarn k r d o vaj tu jeho star olejomalby, vracej se konkr tn m sta i postavy jeho z jeho knih O zahrad a Tajemstv ostrova za prkennou ohradou Sou asn je to p b h nov , kompakn a zcela sv bytn.Pavel ech pat v sou asn dob k na im p edn m ilustr tor m V jeho dal knize, na kter bez p est vky pracoval dva roky, se znovu objevuje ada motiv , kter m v tvarn k r d o vaj tu jeho star olejomalby, vracej se konkr tn m sta i postavy jeho z jeho knih O zahrad a Tajemstv ostrova za prkennou ohradou Sou asn je to p b h nov , kompakn a zcela sv bytn echova poetika z skala dal netu en fasety po st a smrti pronikla do krajiny foglarovsk oslavy klukovsk ho sn n tak prvn k ehk l ska i touha naj t sv m sto v nep ehledn m sv t.. Velk dobrodru stv Pep ka St echy Pavel ech pat v sou asn dob k na im p edn m ilustr tor m V jeho dal knize na kter bez p est vky pracoval dva roky se znovu objevuje ada motiv kter m v tvarn k r d o vaj tu jeho star olejomalby vr
 • Title: Velké dobrodružství Pepíka Střechy
 • Author: Pavel Čech
 • ISBN: 9788087595121
 • Page: 469
 • Format: Hardcover
 • Velké dobrodružství Pepíka Střechy Pavel Čech

  • [AZW] ✓ Free Read ↠ Velké dobrodružství Pepíka Střechy : by Pavel Čech Ü
   469 Pavel Čech
  • thumbnail Title: [AZW] ✓ Free Read ↠ Velké dobrodružství Pepíka Střechy : by Pavel Čech Ü
   Posted by:Pavel Čech
   Published :2020-05-03T17:28:56+00:00

  1 Blog on “Velké dobrodružství Pepíka Střechy

  1. Ondřej Puczok says:

   Tahle kn ka je prost n dhern Ty kresby, dvojstrany, styl Nemohli jsme se na ni vynad vat Jasn , p b h dle m tro ku pokulh v , ale pot ily odkazy na jin knihy z d lny Pavla echa a jeho klasick uli ky, labyrinty, dobrodru stv , star budovy, mapy, p roda Prost kr sa

  2. Green Magritte says:

   P b h o Pep kovi, trochu ustra en m chlapci, je nostalgick m v letem do chlapeck fantazie, kde v t z k ehkost a srdce na spr vn m m st

  3. Ondra Král says:

   B t to m j prvn komiks od Pavla echa, rozpl v m se nad ka dou str nkou a jsem nad en Vzhledem k tomu, e jsem etl v echny autorovy komiksy, u takov to prvotn nad en nad jeho stylem omrzelo a i ty motivy n vrat do d tstv , dobrodru n rom ny atp se neust le opakuj Pot ily odkazy na Prkennou ohradu a to p irovn n ivota k maj ku se mi moc l bilo, ale jako celek m to bohu el u tolik neokouzlilo.A budu za hloup ho co m symbolizovat na konci ten modr kam nek

  4. Giulia Teufel says:

   What a wonderful good natured story

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *