Johannes Pedersen
İslam Dünyasında Kitabın Tarihi
May 04, 2020 Comments.. 688
İslam Dünyasında Kitabın Tarihi Johannes Pedersen slam D nyas nda Kitab n Tarihi, slam d nyas nda kitab n yeri konusundaki ba l ca modern klasiklerden biridir Matbaan n geli inden nce kitaplar nas l o alt l yordu Taklit ve korsan ne irler kar s nda al nan tedbirler nelerdi Kitaplar n fiyat n ne belirliyordu Kitaplar hangi vas talarla topluma ula t r l yordu Kitap lar nas l i liyordu vb sorulara cevap araya slam D nyas nda Kitab n Tarihi, slam d nyas nda kitab n yeri konusundaki ba l ca modern klasiklerden biridir Matbaan n geli inden nce kitaplar nas l o alt l yordu Taklit ve korsan ne irler kar s nda al nan tedbirler nelerdi Kitaplar n fiyat n ne belirliyordu Kitaplar hangi vas talarla topluma ula t r l yordu Kitap lar nas l i liyordu vb sorulara cevap arayan Pedersen, slam d nyas nda kitap retimiyle alakal t m alanlar ku atmaya zel aba sarf etmi tir B ylece okuyucu kitaplar n nas l telif edildi ini, yazma haline getirildi ini, nas l yay nlan p o alt ld n , zerine izimler yap ld n , nas l ciltlendi ini, sat ld n , sakland n ve y zy llar sonra matbaalarda nas l bas ld n g rebilmektedir Ancak Pedersen, kitap retiminin yaln zca fiziki y n yle ilgili de ildir.O asl nda, slam toplumunda ilmin ve edebiyat n rol hakk nda umumi bir tasvir yapma pe indedir Pedersen in slam toplumunu derin bir vuk f ile incelemesi, kitab n o toplum i indeki yerine dair de erlendirmelerini ikna edici k lmaktad r.Bu eser, kapsaml bir el kitab olarak ta d de erin yan nda, alan nda ilk rnek olmas na ra men son derece ba ar l bir zet olma vasf na da sahiptir Kaynaklara hakk yla n fuz eden Pedersen, bilgileri kolay ve anla l r bir tarzda sunmaktad r B ylece eserin detaylar konunun uzmanlar na hitap etti i halde, slubunun sadeli i genel okuyucunun da kendisinden istifade etmesini sa lamaktad r.. slam D nyas nda Kitab n Tarihi slam D nyas nda Kitab n Tarihi slam d nyas nda kitab n yeri konusundaki ba l ca modern klasiklerden biridir Matbaan n geli inden nce kitaplar nas l o alt l yordu Taklit ve korsan ne irler kar s nda a
 • Title: İslam Dünyasında Kitabın Tarihi
 • Author: Johannes Pedersen
 • ISBN: 9786055245023
 • Page: 455
 • Format: None
 • İslam Dünyasında Kitabın Tarihi Johannes Pedersen

  • BEST KINDLE "↠ İslam Dünyasında Kitabın Tarihi" || READ (AZW) Ï
   Johannes Pedersen

  1 Blog on “İslam Dünyasında Kitabın Tarihi

  1. M. Fatih Kutan says:

   T rk e i in alan nda bir ba ucu kitab olacak Alan i in bir girizg h ama U suz bucaks z bir tarihin kenar , k esi lmek ilmek okumaya devam.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Recent Posts

  Popular Posts

  Meta