Can Kozanoğlu
Yalan Yıllar
September 20, 2019 Comments.. 992
Yalan Yıllar Can Kozanoğlu lkokul nc s n f rencisi, s n f n en k sa boylu erke i, fizik kurallar n biliyordu ha in k t s , ikinci s n ftayken eski dili bildi ime, nc s n ftayken fizik kurallar n kavrad ma ben de inanmaya ba lam t m Tabii ki ne eski dille alakam vard ne fizik kurallar ndan haberdard m Yaln zca ba kalar ndan ald m iki c mleyi satm t m Ama do ru zamanda, do r lkokul nc s n f rencisi, s n f n en k sa boylu erke i, fizik kurallar n biliyordu ha in k t s , ikinci s n ftayken eski dili bildi ime, nc s n ftayken fizik kurallar n kavrad ma ben de inanmaya ba lam t m Tabii ki ne eski dille alakam vard ne fizik kurallar ndan haberdard m Yaln zca ba kalar ndan ald m iki c mleyi satm t m Ama do ru zamanda, do ru yerde, usturuplu bi imde satm t m Ben bilemezdim, b y kler de fark nda de ildi hayatta ne i yapaca m o zamandan belliydi Gazeteci yazar olacakt m.Gazeteci yazar oldum ger ekten de Bana gazeteci yazar dendi, daha do rusu Ama tire i aretinin iki yan nda da kayda de er bir ba ar sa layamad m Gazetelerde, dergilerde, televizyon kanallar nda, entelekt el lemlerde ve romanc l k hayallerinin pe inde ge mi otuz k sur y l Uzun bir ba ar s zl k hik yesi Magazincilikten haber kanallar na, erotik yay nlar ndan k lt r sanat programlar na, k k ark c lardan b y k patronlara, d n salonlar ndan L bnan da lar na, u an tekmelerden ba kan n surat nda patlayan yumru a, Bukowski kitaplar ndan akma tasavvuf eserlerine, 12 Eyl l d neminden AKP li y llara Can Kozano lu, ocukluk y llar n ve aile evresini anlatt Acemi E itimi nden sonra, imdi de yeti kinlik d nemini, meslek hayat n anlat yor Nas l g rmek isterseniz yle hakikate sad k kal narak yaz lm an lar ya da Yalan Y llar. Yalan Y llar lkokul nc s n f rencisi s n f n en k sa boylu erke i fizik kurallar n biliyordu ha in k t s ikinci s n ftayken eski dili bildi ime nc s n ftayken fizik kurallar n kavrad ma ben de inanmaya ba lam
 • Title: Yalan Yıllar
 • Author: Can Kozanoğlu
 • ISBN: 9789750725340
 • Page: 276
 • Format: Paperback
 • Yalan Yıllar Can Kozanoğlu

  • BEST PDF "✓ Yalan Yıllar" || READ (KINDLE) Ý
   276 Can Kozanoğlu
  • thumbnail Title: BEST PDF "✓ Yalan Yıllar" || READ (KINDLE) Ý
   Posted by:Can Kozanoğlu
   Published :2019-09-20T23:56:32+00:00

  1 Blog on “Yalan Yıllar

  1. Mehmet Dönmez says:

   Gazeteci yazar oldum ger ekten de Bana gazeteci yazar dendi, daha do rusu Ama tire i aretinin iki yan ndada kayda de er bir ba ar sa layamad m Can Kozano lunun ger ekten insan h zne gark eden medya an lar n anlatt kitab , okuyucuyu sesli g ld recek kimi kurgu oldu unu sand m anektodlar bir anda silecek a rl kta bir tutunamayan hikayesi, bu slubun bilin li oldu unu sanm yorum Tan may taaa Kanat Atkayayla yapt klar Arka Sayfa program ndan beri ok istedi im Can abinin benim merhametime ihtiyac oldu [...]

  2. huzeyfe says:

   Can Kozano lu Medya sekt r nde otuz y l ask n bir tecr be Kendisini TRT de yay nlanan Okuduk a program ndan tan sam da bu hakk nda etrafl ca bir bilgi sahibi de ildim Ger ekten samimi bir dille yaz lm , i inde herkes icin mutlaka g zel dersler bar nd ran g zel bir kitap.Beni karars z b rakt ran tek ey bu kitaptaki anlat lanlar n ne kadar ger ek ne kadar degil Yaln z sonra karar verdim ve dedim benim icin ne fark eder Hepsini ger ek olarak kabul etsem ya da hepsini kurgu olarak varsaysam benim ic [...]

  3. Duygu says:

   Can Kozano lu garip bir insan hakikaten Onu okumak ok renkli, sanki kar n za ge ip saatlerce bir s r komik eyden bahsediyor gibi Acemi E itimi nin ard ndan bu mockhat rat ile kar m za geliyor bu kez roman n ba karakteri anti kahraman olarak Can Kozano lu.Roman t rnak i ine ald m zira kitap Can Yay nlar taraf ndan herhangi bir t r etiketi ili tirilmeden yay mlanm zaten kitab n t r n n ne oldu u de bu y zden tart mal slup biraz savruk, onu eklemek gerek Baz c mlelerde fiil ekimlerinde vs sorun g r [...]

  4. Miray B Y says:

   Can Bey in y llar ndan yalan olan ey sekt rm medya Yalan y llar her ey bombo , ls n televizyonlar, ls n gazeteler dedirtti.

  5. Erdem says:

   80 ihtilali d neminde gazeteceli e ba lay p medyan n t rl yerlerinde al m bir insan n maceralar Komik ve e lenceli bir slupla yaz ld i in kendini okutturuyor Ya ad d nemin ve olaylar n bunalt c l na ra men ne esini kaybetmemi , zele tiriye a k ve kendiyle alay eden self deprecating bir kahraman.

  6. Bulent says:

   Bir sosyolog olan yazar n daha sonra bir televizyon program nda dedi i gibi isimler ger ek olaylar kurmaca m yoksa yalanlar n ger ek olmas na o kadar al t k ki, her eyin bir o kadar ger ek oldu u bir kitab yalan m san yoruz

  7. Aylin says:

   insan n i ini ac t yor, hele b yle bir d nemde, o g nler yleydi diye okuyabilmek dile imle

  8. Dilge Timocin says:

   Can abiyi sevdim, onunla e lendim, ondan nefret ettim, onun i in z ld m Kitab haliyle usta hareketlerle bitirdim

  9. Acartaylan says:

   can abinin sesi nceki kitaplar ndan daha karamsar bunu da i inden ge mekte oldugumuz u g zel g nlere verebilriz san r m gene de samimi okunas bir kitap ellerine sa l k say n abim

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *