Barış Ünlü
Mehmet Ali Aybar'ın Müdafaaları ve Mektupları (1946-1961)
May 04, 2020 Comments.. 721
Mehmet Ali Aybar'ın Müdafaaları ve Mektupları (1946-1961) Barış Ünlü Mehmet Ali Aybar n 1949 ve 1950 de kendisine a lan iki siyasi davada yapt savunmalar Huzurunuza, ef sistemine ve onun maskeli bir ekilde devam n temin i in memleketin istikl li pahas na ba vurulan Amerikan yard m na kar cephe ald mdan ve bunlar halk efk r na anlatma a al t mdan dolay getirildim Aybar n 1949 1961 y llar aras nda yazd , ikisi d Mehmet Ali Aybar n 1949 ve 1950 de kendisine a lan iki siyasi davada yapt savunmalar Huzurunuza, ef sistemine ve onun maskeli bir ekilde devam n temin i in memleketin istikl li pahas na ba vurulan Amerikan yard m na kar cephe ald mdan ve bunlar halk efk r na anlatma a al t mdan dolay getirildim Aybar n 1949 1961 y llar aras nda yazd , ikisi d nda ilk kez yay mlanan mektuplar Siyasi bildiri niteli indeki a k mektuplar ve okuyucu mektubu olarak yazd metinlerin yan nda, Behice Boran a, Joliot Curie ye, Hulusi K ymen e, Cevdet Kudret e, Zekeriya Sertel e, Hasan Vasfi ye g nderdi i zel mektuplar Aylar y llar ge iyor San rs n ki d nyan n birer ucunday z Elo lunun aya gitmeyi tasarlad u zamanda, 500 kilometre a maya g c m z yetmiyor Mektupla ma i ini de ola an st olaylara b rakt m zdan, lsek birbirimizden haberimiz olmayacak Bu savunma ve mektuplar, T rkiye de sosyalist d ncenin zg n d n rlerinden Mehmet Ali Aybar n fikirlerinin olgunla ma s reci hakk nda ve onun bu a r siyasal bask d nemindeki i d nyas hakk nda ok eyler s yl yor.. Mehmet Ali Aybar n M dafaalar ve Mektuplar Mehmet Ali Aybar n ve de kendisine a lan iki siyasi davada yapt savunmalar Huzurunuza ef sistemine ve onun maskeli bir ekilde devam n temin i in memleketin istikl li pahas na ba vurulan Ame
 • Title: Mehmet Ali Aybar'ın Müdafaaları ve Mektupları (1946-1961)
 • Author: Barış Ünlü
 • ISBN: 9789750501630
 • Page: 235
 • Format: Paperback
 • Mehmet Ali Aybar'ın Müdafaaları ve Mektupları (1946-1961) Barış Ünlü

  • [EPUB] ✓ Free Read ↠ Mehmet Ali Aybar'ın Müdafaaları ve Mektupları (1946-1961) : by Barış Ünlü Ø
   Barış Ünlü

  1 Blog on “Mehmet Ali Aybar'ın Müdafaaları ve Mektupları (1946-1961)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Recent Posts

  Popular Posts

  Meta