Nilgün Marmara
Defterler
June 07, 2020 Comments.. 888
Defterler Nilgün Marmara Nilg n Marmara n n g nl klerinin, K rm z Kahverengi Defter ad yla izinsiz bir ekilde yay nlanmas ndan itibaren ba layan yanl anlamalar, yersiz ku kular, haks zl klar, a r yorumlar silsilesine bir son vermek amac yla eksiksiz olarak yay nlanan Defterler, Nilg n Marmara ile ilgili soru i aretlerini ortadan kald r yor.Defterler ile Nilg n Marmara ad etraf nda d nen sNilg n Marmara n n g nl klerinin, K rm z Kahverengi Defter ad yla izinsiz bir ekilde yay nlanmas ndan itibaren ba layan yanl anlamalar, yersiz ku kular, haks zl klar, a r yorumlar silsilesine bir son vermek amac yla eksiksiz olarak yay nlanan Defterler, Nilg n Marmara ile ilgili soru i aretlerini ortadan kald r yor.Defterler ile Nilg n Marmara ad etraf nda d nen spek lasyonlar, yalan haberler, yanl ithaflar sona eriyor.Defterler, g ndelik ya ama, evresine, ili kilerine bak n yans tarak, imdiye kadar bilinenden, varsay landan farkl bir Nilg n Marmara portresini de g zler n ne seriyor G nl kleri bir araya getiren Defterler in ard ndan, airin geride b rakt notlar, yaz lar ve fragmanlardan olu an Ka tlar yay nlanacak.. Defterler Nilg n Marmara n n g nl klerinin K rm z Kahverengi Defter ad yla izinsiz bir ekilde yay nlanmas ndan itibaren ba layan yanl anlamalar yersiz ku kular haks zl klar a r yorumlar silsilesine bir son
 • Title: Defterler
 • Author: Nilgün Marmara
 • ISBN: 9786051850382
 • Page: 236
 • Format: Paperback
 • Defterler Nilgün Marmara

  • BEST EPUB "↠ Defterler" || READ (KINDLE) ✓
   Nilgün Marmara

  1 Blog on “Defterler

  1. Aslihan says:

   Ka an nal n ns z n dikkate al rsak, bu kitap hi okunmamal yd Bas lmas i in yaz lmam bunca metnin ve metin par as n n, notlar n, mektuplar n, mahrem an lar n ve i konu malar n yazar n n ne izni ne de katk s olmadan ortaya d k lmesi, gerek yazar n l m ve gerekse ard nda b rakt defterlerin ak beti g z n ne al n nca, edebi bir kayg dan ok ahlaki bir sorumlulu un sonucu Ben bu kitab merak mdan utanarak ve ba lanan kitab bitirme sorumlulu uma dayanarak okudum indeki bir tiyatro oyunu ve baz iirler d n [...]

  2. Yunus Yunustur says:

   yay mlanmamal yd diye d nsem de dayanamay p okudum.ondan her izi okumak, g rmek istedimrak m ve okuma iste imin tek nedeni budur.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Recent Posts

  Popular Posts

  Meta